Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

facebook
KURS NA INSTRUKTORA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO

pieczatka herb
zdjecie


Data kursu:
6-12 XII 2014r. Livigno - Włochy* 3 wolne miejsca
15-21 XII 2014r. Świeradów Zdrój (zapisy)
15-21 XII 2014r. Nowy Targ 9 wolnych miejsc
29 XII - 4 I 2015r. Świeradów Zdrój (zapisy)
9-15 I 2015r. Wierchomla (zapisy)
12-18 I 2015r. Świeradów Zdrój (zapisy)
12-18 I 2015r. Nowy Targ (zapisy)
26 I - 1 II 2015r. Świeradów Zdrój (zapisy)

Chętnych na ten kurs prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca i zapisanie się na kurs
(jest to kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność: narciarstwo zjazdowe)

FORMULARZ WSTĘPNEGO ZGŁOSZENIA NA KURS INSTRUKTORSKI
>>>>>


Narciarstwo to bezapelacyjnie najpopularniejszy sport zimowy, nie tylko w Polsce,
ale również na całym świecie. Korony drzew pokryte śniegiem, bajeczny klimat i widoki
oraz czyste, górskie powietrze, przyciągają na stoki miliony osób. Jednak żaden z narciarzy
nie zostaje nim w pełnym tego słowa znaczeniu już podczas swojej pierwszej wizyty na stoku.
Każda osoba potrafiąca szusować na nartach i czytająca ten tekst, zapewne zdaje sobie sprawę,
jak istotne jest prawidłowe wyszkolenie przyszłego narciarza już na samym początku
jego przygody z nartami. Wpojenie prawidłowych zasad ułożenia ciała czy techniki,
w przyszłości może okazać się niezwykle cennym doświadczeniem, ułatwiającym radzenie sobie
w sytuacjach kryzysowych.

Na kurs instruktora narciarstwa oferowany przez naszą placówkę zapraszamy osoby,
które kochają górskie klimaty oraz bazując na swoich umiejętnościach, chcą uzyskać
certyfikaty gwarantujące im późniejsze podjęcie pracy o charakterze instruktora narciarstwa.
Kursanci, posiadając doświadczenie, umiejętności oraz wiedzę udokumentowaną stosownymi legitymacjami
będą mogli cieszyć się pracą, która sprawi im wiele satysfakcji. Kurs instruktora narciarstwa
przygotuje ich także do pracy z przyszłymi podopiecznymi, aby mogli być dla nich ostoją
i autorytetem podczas ich trudnych zapewne, początków z narciarstwem.

1.Uprawnienia kursu instruktora narciarstwa zjazdowego
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora
sportu, specjalność: narciarstwo zjazdowe. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia
zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana
jest max. w ciągu 14 dni od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje
CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem,
podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE.

Kurs instruktora narciarstwa zjazdowego przygotowuje kursantów do pracy w szkółkach narciarskich,
ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji WF
(podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem
i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia. Wszystkie legitymacje wydaje
Akademia Mistrzostwa Sportowego, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być
honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem
uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

zdjecie


zdjecie zdjecie


2. Struktura kursu instruktora narciarstwa zjazdowego
Część ogólna kursu instruktora (teoria)
Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich
i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części
ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych
dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Ta cześć kończy się egzaminem
ogólnym pisemnym. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne będą na pierwszych zajęciach.

Część specjalistyczna (teoria i praktyka):
Ćwiczenia, wykłady, warsztaty. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym.
Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności
podane będą na pierwszych zajęciach.

Samokształcenie - praca własna kursanta nad wyznaczonymi zadaniami, np.:
opracowanie regulaminów zawodów, przygotowanie konspektów na podane tematy,
opracowanie programu obozu sportowego. Prace w formie pisemnej kursanci przekazują
kierownikowi kursu w wyznaczonym terminie.

3.Uczestnicy kursu instruktora narciarstwa
Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:
- ukończone 18 lat
- ukończona szkoła średnia z maturą
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
- brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
- znajomość i bardzo dobra umiejętność jazdy na nartach

4. Cena kursu instruktora narciarstwa zjazdowego
Część specjalistyczna: 990 zł brutto
Część ogólna 200 zł brutto
RAZEM obie części: 1.190 zł brutto

* Livigno:
Część specjalistyczna: 1150zł. brutto
Część ogólna: 200zł. brutto

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych
(licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja,
absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy
innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską

Płatność ratalna jest możliwa:
200 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.
Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta, lub inne podmioty.
W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, materiały do zajęć.
Istnieje możliwość zakwaterowania na czas trwania kursu po atrakcyjnych cenach
Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją.
Przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej,
certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów następuje po zdanym egzaminie.

5.Procedura zgłoszenia kursu instruktora narciarstwa zjazdowego
- Wypełnić elektroniczny FORMULARZ ZGŁOSZENIA
- Wpłacić 200 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

ING Bank Śląski
Akademia Mistrzostwa Sportowego
im. Sławomira Szymczaka
ul. Grabiszyńska 281/402
53-234 Wrocław
nr rachunku bankowego:
52 1050 1575 1000 0090 9987 7269

tytułem: NARCIARSTWO, imię i nazwisko kursanta
spełnienie dwóch pierwszych warunków gwarantuje miejsce na kursie

Zebrać wymagane dokumenty:
- Kserokopię dowodu osobistego
- Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)
- 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie
- Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs (pobierz plik)
- Wypełniony kwestionariusz osobowy (pobierz plik)
- Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych)
np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej,
zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej
Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia

6. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora narciarstwa zjazdowego
- liczba miejsc jest ograniczona.
- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

7. Planowany ogólny program kursu instruktora narciarstwa zjazdowego
- historia, organizacja i infrastruktura narciarstwa na świecie i w Polsce
- zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno- sportowych na bazie narciarstwa zjazdowego
- technika i metodyka nauczania narciarstwa zjazdowego (specyfika nauczania dzieci)
- zasady i cele zajęć rekreacyjnych opartych o narciarstwo zjazdowe
- sprzęt narciarski- dobór i konserwacja
- bezpieczeństwo i higiena zajęć w narciarstwie zjazdowym, niebezpieczeństwo gór,
rodzaje śniegu, typowe urazy narciarskie i pierwsza pomoc, kodeks narciarski
- prawa i obowiązki instruktora
- planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w narciarstwie zjazdowym
- charakterystyka konkurencji narciarskich, organizacja, sędziowanie zawodów
- organizacja wycieczek i rajdów
- zasób ćwiczeń kształtujących motorykę
- ćwiczenia specjalistyczne w narciarstwie zjazdowym
Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

pieczatka

FORMULARZ WSTĘPNEGO ZGŁOSZENIA
NA KURS INSTRUKTORSKI
>>>>>