Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

facebook
KURS NA INSTRUKTORA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO

LIVIGNO, NOWY TARG, WIERCHOMLA, ŚWIERADÓW
pieczatka herb


Livigno*:
5-12 XII 2015r. (Instruktor: mgr Jacek Link)

Zakopane:
grudzień 2015r. (kurs tygodniowy)

Szczyrk:
od 14 do 20 grudnia 2015r.
od 11 do 17 stycznia 2016r.
od 8 do 14 lutego 2016r.

Nowy Targ (Kluszkowce lub Czarna Góra):
28 XII 2015r. - 3 I 2016r. (kurs tygodniowy)

Świeradów Zdrój:
od 14 do 20 grudnia 2015r.
od 4 do 10 stycznia 2016r.
od 1 do 7 lutego 2016r.

Wierchomla:
8-14 I 2016r. (Instruktor: Jacek Gardoń)

* cena części specjalistycznej kursu w Livigno 1190zł. bez względu na rodzaj wybranego kursu.

zdjecie

Narciarstwo to bezapelacyjnie najpopularniejszy sport zimowy, nie tylko w Polsce,
ale również na całym świecie. Korony drzew pokryte śniegiem, bajeczny klimat i widoki
oraz czyste, górskie powietrze, przyciągają na stoki miliony osób. Jednak żaden z narciarzy
nie zostaje nim w pełnym tego słowa znaczeniu już podczas swojej pierwszej wizyty na stoku.
Każda osoba potrafiąca szusować na nartach i czytająca ten tekst, zapewne zdaje sobie sprawę,
jak istotne jest prawidłowe wyszkolenie przyszłego narciarza już na samym początku
jego przygody z nartami. Wpojenie prawidłowych zasad ułożenia ciała czy techniki,
w przyszłości może okazać się niezwykle cennym doświadczeniem, ułatwiającym radzenie sobie
w sytuacjach kryzysowych.

Na kurs instruktora narciarstwa oferowany przez naszą placówkę zapraszamy osoby,
które kochają górskie klimaty oraz bazując na swoich umiejętnościach, chcą uzyskać
certyfikaty gwarantujące im późniejsze podjęcie pracy o charakterze instruktora narciarstwa.
Kursanci, posiadając doświadczenie, umiejętności oraz wiedzę udokumentowaną stosownymi legitymacjami
będą mogli cieszyć się pracą, która sprawi im wiele satysfakcji. Kurs instruktora narciarstwa
przygotuje ich także do pracy z przyszłymi podopiecznymi, aby mogli być dla nich ostoją
i autorytetem podczas ich trudnych zapewne, początków z narciarstwem.

1.Uprawnienia kursu instruktora narciarstwa zjazdowego
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora
sportu, specjalność: narciarstwo zjazdowe wydaną przez Centrum Kształcenia Kadr Sportowych.
Legitymacja wystawiana jest najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od zdania egzaminu!
W razie nagłej potrzeby istnieje możliwość przyspieszenia procedury wydania legitymacji.
Dodatkowo absolwent otrzymuje suplement do dyplomu wraz z certyfikatem w języku angielskim
ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią placówki.

Kurs instruktora narciarstwa zjazdowego przygotowuje kursantów do pracy w szkółkach narciarskich,
ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji WF
(doskonalenie zawodowe nauczycieli). Legitymacje wydaje Akademia Mistrzostwa Sportowego,
lub Centrum Kształcenia Kadr Sportowych następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów
i mogą być honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Legitymacja instruktorska wydana przez CKKS jest dokumentem uprawniającym do pracy
w charakterze instruktora zgodnie z obecną ustawą!

2. Struktura kursu instruktora narciarstwa zjazdowego
Część ogólna kursu instruktora (teoria)
Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich
i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci
części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również
instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską.
Ta cześć kończy się egzaminem pisemnym. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne
dostępne będą na pierwszych zajęciach.

Część specjalistyczna (teoria i praktyka):
Ćwiczenia, wykłady, warsztaty. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym.
Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach
i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

Samokształcenie - praca własna kursanta nad wyznaczonymi zadaniami, np.:
opracowanie regulaminów zawodów, przygotowanie konspektów na podane tematy,
opracowanie programu obozu sportowego. Prace w formie pisemnej kursanci
przekazują kierownikowi kursu w wyznaczonym terminie.

3.Uczestnicy kursu instruktora narciarstwa
Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:
- ukończone 18 lat
- ukończona szkoła średnia
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
- brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
- znajomość i bardzo dobra umiejętność jazdy na nartach

4. Cena kursu instruktora narciarstwa zjazdowego
Część specjalistyczna:
Instruktor Rekreacji Ruchowej- 990zł. brutto
Instruktor Sportu- 1190zł. brutto

Część ogólna 200 zł brutto

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych
(licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku
wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci
części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu
jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności
z państwową legitymacją instruktorską

Płatność ratalna jest możliwa:
200 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.
Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta, lub inne podmioty.
W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, materiały do zajęć.
Istnieje możliwość zakwaterowania na czas trwania kursu po atrakcyjnych cenach
Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją.
Przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej,
certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów następuje po zdanym egzaminie.

5.Procedura zgłoszenia kursu instruktora narciarstwa zjazdowego
- Wypełnić elektroniczny FORMULARZ ZGŁOSZENIA
- Wpłacić 200 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
52-131 Wrocław
ul. Buforowa 4e
mBank S.A.
nr rachunku bankowego:
08 1140 2004 0000 3702 6852 8371

tytułem: NARCIARSTWO, imię i nazwisko kursanta
spełnienie dwóch pierwszych warunków gwarantuje miejsce na kursie

Zebrać wymagane dokumenty:
- Kserokopię dowodu osobistego
- Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)
- 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie
- Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs (pobierz plik)
- Wypełniony kwestionariusz osobowy (pobierz plik)
- Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych)
np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej,
zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej
Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia

6. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora narciarstwa zjazdowego
- liczba miejsc jest ograniczona.
- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

7. Planowany ogólny program kursu instruktora narciarstwa zjazdowego
- historia, organizacja i infrastruktura narciarstwa na świecie i w Polsce
- zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno- sportowych na bazie narciarstwa zjazdowego
- technika i metodyka nauczania narciarstwa zjazdowego (specyfika nauczania dzieci)
- zasady i cele zajęć rekreacyjnych opartych o narciarstwo zjazdowe
- sprzęt narciarski- dobór i konserwacja
- bezpieczeństwo i higiena zajęć w narciarstwie zjazdowym, niebezpieczeństwo gór,
rodzaje śniegu, typowe urazy narciarskie i pierwsza pomoc, kodeks narciarski
- prawa i obowiązki instruktora
- planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w narciarstwie zjazdowym
- charakterystyka konkurencji narciarskich, organizacja, sędziowanie zawodów
- organizacja wycieczek i rajdów
- zasób ćwiczeń kształtujących motorykę
- ćwiczenia specjalistyczne w narciarstwie zjazdowym
Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

pieczatka

FORMULARZ WSTĘPNEGO ZGŁOSZENIA
NA KURS INSTRUKTORSKI
>>>>>